© Dylan W.H. Sung
English Hakka
big tai4
big toe giok5 zi3 gung1
bill of sale dan1
bin lap5 sap5 tung3
bind bong3
bind lam4
binoculars sung1 tung2 mong4 yen3 giang4
bird ziok5
bird diau1
bird diau1 zai3
bite ngau1
bitter fu3
bitter ku3
bitter giap5
bitter gourd ku3 ga1
bitter melon fu1 ga1
bitter melon ku3 ga1
bitter tasting fu3 diu2 diu2