© Dylan W.H. Sung
English Hakka
edition of a publication ban3
edoe vu4
edoe vu4 tiu2
education gau4 yuk5