© Dylan W.H. Sung
English Hakka
gift li1
gift li1 vut6
gill hap5
ginger giong1
giraffe cong2 giang3 luk6
girl moi4 zai3
give bin1
give sung4
give a helping hand bong1 su3
give birth sang1
give instructions fun1 fu4
give up fong4 hi4
giving me grief and trouble lui4 dau3 ngai2
gizzard kin1