© Dylan W.H. Sung
English Hakka
ounce liong1
our nga1 diu1 gai4
ours nga1 diu1 gei4
outrageous go4 fun4
outside coi1 cut5 bien4
outside coi1 cut5 ben4
outside cut5 ben4
outside ngoi4
outside cut5 ben1