© Dylan W.H. Sung
English Hakka
square si4 fong1
square fong1
square si4 fong1
square bread fong1 bau1
squat down kiu2
squeeze ngien3
squeeze between two things kiap6
squeeze in ziam1
squid yiu2 ng2
squirt zet6
squirt out bit6
squirt out bit6 cut5