© Dylan W.H. Sung
Hakka English
ko1 lesson
ko3 maybe
ko3 possible
ko3 len2 possibly
ko3 lok6 coca cola
ko3 yi1 possibly
kon4 look
kon4 watch
kon4 dong4 in temporary charge of a shop or stall
kon4 ngin2 zai3 babysit
kon4 su1 read (a book)
kon4 tien4 si4 watch television
kong2 afraid
kong2 rabid
kong4 ore
kong4 toast (vb.)